Bez wyboru

FARC

Proces rozbrojenia Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC) skutkuje wysypem ciąż wśród bojowniczek organizacji – do tej pory wiele z nich było poddawanych przymusowym aborcjom. Ale wahadło odbija w drugą stronę: “w cywilu” władze nie widzą dla nich w zasadzie innych zadań, niż zostanie matkami.

Gejsze na traktory

Japonia

Jest zagorzałym konserwatystą. Przed dekadą, gdy rząd próbował prowadzić politykę równouprawnienia płci, krzyczał że że zmiany zabiją tradycyjny model rodziny. Przytakiwał koledze przekonującemu, że “maszyny do robienia dzieci” powinny siedzieć w domu. I od lat konsekwentnie twierdzi, że nie powinno się przepraszać tysięcy kobiet zmuszonych przez jego kraj do prostytuowania się podczas II Wojny Światowej. […]